تبلیغات
همه چی کره ای(هفته ای یک یا دوبار میام) - داستان دختر ایرانی پسر کره ای فصل اول-قسمت سوم
تاریخ : دوشنبه 29 تیر 1394 | 03:33 ب.ظ | نویسنده : پریافصل اول-قسمت سوم

سریع خودم رو به آشپزخونه رسوندم و از مسعول اونجا پرسیدم دیر کردم؟ -نه به موقع رسیدی.با این خدمتکار برو -چشم -کیم وو بین. -بله خانم -خانم غفاری رو ببر ..کیم وو بین اومد سمتم و گفت: Hi.are you ready? منم که انگلیسیم فول بود جواب دادم -yes.let's go فهمیدم این از کره اومده و به زور انگلیسی یاد گرفته.چون انگلیسی کره ای ها  خرابه ...ما رو از راهرو رد کرد و بردم سمت چپ به سمت سالن غذاخوری. تو راه ازش پرسیدم: Can I speak korean now? -no,when you are going to shop you can do it -thanks 

آخی چقد کوشولو بود این فصلطبقه بندی: داستان دختر ایرانی پسر کره ای،